Na czym polega Odyseja Neuronów?

Kursy Odysei Neuronów to innowacyjne podejście do nauki, które łączy w sobie sprawdzone metody pracy z dostosowaniem ich do potrzeb kursantów w każdym wieku. Dzięki naszej metodzie uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym świecie, pełnym wyzwań i nieustannie zmieniających się wymagań. To proces, który stawia na rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku, takich jak myślenie krytyczne, umiejętność efektywnego uczenia się czy kreatywność.

W naszej pracy stosujemy sprawdzoną metodykę, która pozwala na dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnych potrzeb uczestników, co przekłada się na lepsze rezultaty i większą motywację do nauki. Nasze podejście opiera się na rozwijaniu wielu typów inteligencji, takich m.in. jak emocjonalna, interpersonalna czy wizualno-przestrzenna, co pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i otaczający ich świat.

Zapraszamy do odkrycia tajemnic metody Odysei Neuronów i dołączenia do grona zadowolonych uczestników, którzy już teraz czerpią korzyści z naszego innowacyjnego podejścia do nauki!

metody uczenia

Więcej niż edukacja przyjazna mózgowi 

ikona 20

kluczowych kompetencji XXI w. 

 

ikona 8

rozwijanych typów inteligencji 

 

ikona 12

lat rozwoju metody

 

Kompetencje XXI w. 

kompetencje 1
Czytanie ze zrozumieniem

Dzięki zastosowanym metodom dziecko w sposób naturalny i niewymuszony osiąga biegłość czytania ze zrozumieniem i dzięki temu budzi się w nim pasja czytelnicza. To niezwykle ważne, ponieważ dzieci sprawnie czytające, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy w szkole. Przecież czytanie, to nie tylko lektury i język polski, ale i zadania z treścią na matematyce, fizyce, chemii….kto nie rozumie treści tych zadań, nie będzie potrafił ich rozwiązać, nawet jeśli potrafi dobrze liczyć.

 

kompetencje 2
Skupianie uwagi

Kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Odysei Neuronów.

 

kompetencje 3
Myślenie krytyczne

Zanim będziesz mógł rozwiązać problem, musisz być w stanie krytycznie przeanalizować i zadać dobre pytanie, aby odpowiedzieć co go powoduje. Dlatego krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów są ze sobą powiązane. Myślenie krytyczne wymaga aktywnego umysłu zdolnego do dostrzegania powiązań, prezyzowania, analizowania, wnioskowania.

 


 

kompetencje 4
Skuteczna komunikacja

Będąca przedłużeniem jasnego myślenia, która otwiera drogę do wielu możliwości.

 

kompetencje 5
Kooperacja

Czyli umiejętność dostrzegania, że sukces innych jest potrzebny do osiągnięcia własnego celu oraz zdolność do budowania relacji win-win.

 

kompetencje 6
Radzenie sobie ze stresem

 


 

kompetencje 7
Umiejętność uczenia się

Umiejętność skutecznego uczenia się przez całe życie, w świecie, w którym wiedza zmienia się w mgnieniu oka, to kompetencja bez której trudno będzie adoptować się do wyzwań współczesnego świata.

 

kompetencje 8
Łączenie wiedzy z różnych dziedzin

Jako klucz do interdyscyplinarności.

 

kompetencje 9
Nastawienie na rozwój

W perpsektywie lifelong learning.

 

 


 

kompetencje 10
Otwartość

Na zmiany i wyzwania

 

kompetencje 11
Kreatywność

"Think out of the box", czyli myślenie niestandardowe, poza schematami, sprawne generowanie pomysłów, poszukiwanie różnych możliwości.
Odkrywanie nowych sposobów, ścieżek, metod, obiektów
Bycie oryginalnym, opracowywanie i komunikowanie nowych pomysłów.

 

kompetencje 12
Ocena i analiza informacji

Żyjemy w erze zalewu informacji. Jest ich tak wiele, że sama ilość danych może być przytłaczająca. Dlatego potrzeba umiejętności pozyskiwania informacji specyficznych dla potrzeb oraz skutecznego ich analizowania.

 


 

kompetencje 13
Świadomość mocnych stron

Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Dziecko, które wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążone i przytłoczone. To dla nas bardzo ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

 

kompetencje 14
Ciekawość świata

Jako chęć poznawania, odkrywania i nauki.

 

kompetencje 15
Wyobraźnia

Bedąca umiejętnością twórczego radzenia sobie z rzeczywistością. W myśl tego, co powiedział Albert Einstein: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza.

 


 

kompetencje 16
Umiejętność sprawnego aktualizowania wiedzy

Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania. Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. Wyobraź sobie o ile skróci się czas nauki, czytania lektur, rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje dziecko przyspieszy tempo czytania 10-20krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.