Warto szybko czytać, aby mieć więcej czasu na przyjemności!

wpis 11

Współczesny świat oparty jest na kulturze słowa pisanego, stąd chcemy czy nie, przed czytaniem nie uciekniemy. Czytać trzeba. Choćby celem aktualizowania wiedzy. A każdy chciałby mieć trochę czasu na przyjemności. Żeby go wygospodarować trzeba nauczyć się wszystko robić dużo szybciej i wydajniej niż do tej pory.

Szybkie czytanie, to coraz częściej słyszany zwrot, ale jeszcze nie wszyscy potrafią zdefiniować to pojęcie. Czym więc ono jest?

Najprościej rzecz ujmując jest to alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego czytania, inna technika, czy nawet cały zespół technik czytania. Tradycyjne czytanie jest obciążone pewnymi wadami, przez co uczymy się czytać powoli i nie zawsze z należytym zrozumieniem. Osoby dorosłe czytają średnio dwieście słów na minutę, a podczas szybkiego czytania można osiągnąć poziom od sześciuset nawet do kilku tysięcy słów. Metoda szybkiego czytania jest wzorowana na programach szkół anglosaskich, gdzie już dawno wprowadzono nowoczesne rozwiązania w zakresie nauczania.

Proces nauki szybkiego czytania polega głównie na intensywnym treningu pamięciowym, kształtowaniu koncentracji oraz eliminacji nawyków spowalniających czytanie, co pozwala na zdecydowanie głębsze wchłanianie i utrwalanie wiedzy. Podczas właściwie prowadzonego treningu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi buduje się bazę przyswajalności i zrozumienia czytanego tekstu.

Co więcej, nowoczesne metody są otwarte
na osoby zmagające się z problemem dysleksji. A więc takie, które mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Po przejściu szkolenia osoby te, na równi z kursantami nie obciążonymi dysleksją, osiągają znakomite wyniki i szybko zapominają, że miały w ogóle jakiekolwiek problemy. Cała tajemnica tkwi w tym, by właściwie wykorzystać ukryty i ciągle niedoceniany potencjał naszego mózgu.

Kurs można rozpocząć w każdym wielu, jedynym warunkiem jest podstawowa umiejętność czytania. Dorośli również z powodzeniem uczą się nowoczesnych metod, które pomagają w lepszym wchłanianiu coraz większej liczby informacji, jakie zewsząd nas zalewają. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszych realiach, informacji które są wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przybywa w tempie lawinowym. Aby sprostać wyzwaniom choćby zawodowym, trzeba czytać sprawnie. Należy przy tym mieć na uwadze, że szybkie czytanie polega nie tylko na wielokrotnym zwiększeniu tempa, ale także na lepszym rozumieniu tekstu oraz utrwaleniu w ten sposób zdobywanej wiedzy. Czytanie jest czynnością intelektualną i jako taka jest rozwijane podczas warsztatów.