W szkole kreatywnego myślenia

wpis 8

Doświadczenie pokazuje nam, że instytucja szkoły nie uczy myślenia. Jej misja ogranicza się do podawania suchych informacji i faktów oraz konsekwentnego egzekwowania przekazanej wiedzy. Skutek tego jest oczywisty – systematycznie wypierane myślenie aktywne, zastępują schematyzm i rutyna. Tymczasem, niekwestionowanym kluczem do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym jest umiejętność myślenia kreatywnego, które powinno być nie tylko naszą podstawową umiejętnością, ale co więcej osobistą pasją! Myślenie może sprawiać przyjemność. Nie jest ono ani trudne ani nudne. Nie trzeba nadzwyczajnych zdolności, aby umieć myśleć efektywnie. Przyszłość świata zależy od naszych umiejętności w dziedzinie myślenia. Trzeba mieć jednak na uwadze, że życie będzie wymuszało na nas coraz skuteczniejsze myślenie. Inteligencja i wiedza to nie wszystko, same w sobie są niewystarczające. Klucz do sukcesu kryje się w umiejętnym, produktywnym
i kreatywnym korzystaniu z tych zasobów.

Każdy z nas dla swoich dzieci pragnie tego, co najlepsze. Marzymy, że wybiją się ponad sfrustrowany tłum. Z pomocą w realizacji tych marzeń przychodzą kursy skutecznego myślenia. W sposób prosty i praktyczny kształtują one umiejętności myślenia
i wykorzystywania pełnego potencjału umysłu dziecka. Dzięki temu mali odkrywcy są lepiej
i sensowniej przygotowani do radzenia sobie w szkole i życiu. W trakcie kursu efektywnego uczenia się, opartego na szybkim czytaniu, technikach koncentracji i mnemotechnikach, uczestnicy poznają zachowania i nawyki sprzyjające myśleniu, nabywają umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, a także uczą się praktycznego rozwiązywania problemów. Jak dowiedziono czytanie jest najlepszą metodą rozwoju umiejętności myślenia, koncentracji, wyobraźni i pamięci.

Ciekawość świata zdaje się być u dzieci nieograniczona. Jednak, to czego nauczą się nasze dzieci do dwudziestego piątego roku życia, z biegiem czasu przestanie być aktualne,
a tym samym pojawi się konieczność przeorganizowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy
i umiejętności. Osoby szybko czytające i myślące kreatywnie mają relatywnie większy szacunek do siebie i większą wiarę we własne możliwości, a co za tym idzie większe zdolności adaptacyjne. U progu roku szkolnego warto więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób uchronić naturalną pasję poznawczą naszych dzieci. Bardzo dobrą okazją do tego są kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych. Więcej informacji na bezpłatnym warsztacie, na który już dziś Państwa zapraszamy!